Dosen

NoNamaNIDNJabfung
1Prof. Mukti Ali, M.Hum2005097501Guru
2M.Fahrudin Yusuf, M.A2102017901Lektor
3Agung Suprapto, M.Eng2025018301Lektor
4Avin Wimar Budyastomo, M.Kom0625091301Lektor
5Rr. Wuri Arenggoasih, M.I.Kom2025088601Lektor
6Mei Prabowo, M.Kom0622058903Lektor
7Agus Purnomo, M.Eng0007038502Lektor
8Suryanto, M.A2001049002Lektor
9Ahmad Rois Syujak, M.Kom2018098902Lektor